Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – MAI 2014
Ședința din ziua de 28 mai 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al
Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.502 din
5 decembrie 2013 privind modificarea articolului 20 din Legea ocrotirii sănătății
nr.411-XIII din 28 martie 1995. Pentru lectura a doua, proiectul de Lege nr.502 a
fost comasat cu proiectul de Lege nr.31 din 4 februarie 2014 privind completarea
articolului 54 din Legea ocrotirii sănătății nr.411 din 28 martie 1995, inițiativă
legislativă a doamnei deputat Valentina Stratan.
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.192 din 27 mai 2014
privind demisia unui deputat în Parlament (Marc Tkaciuk).
5. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.189 din 23 mai 2014
privind stabilirea datei pentru alegerea Parlamentului.
6. Dezbaterea proiectului de Lege nr.438 din 5 noiembrie 2013 pentru
aprobarea simbolurilor naționale asociate indicațiilor geografice protejate,
denumirilor de origine protejate și specialităților tradiționale garantate. În urma
dezbaterilor, domnul Președinte al Parlamentului Igor Corman anunță transferarea
proiectului nr.438 pentru joia viitoare.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.352 din
2 septembrie 2013 cu privire la locuințe. Notă. La ședința de plen a Parlamentului
din 26 septembrie 2013 au fost sistate discuțiile la etapa prezentării rapoartelor.
Urmează continuarea examinării proiectului de Lege nr.352 prin prezentarea
rapoartelor de către comisiile sesizate în fond.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.115 din
20 martie 2014 pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la
jocurile de noroc – art.11; Codul contravențional – art.356).
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.164
din 25 aprilie 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.239-XVI
din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional (art. 3, 7, 9, 10
ș.a.).
2
Ședința începe la ora 15.07.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Bună ziua, stimați colegi.
Eu vă rog să vă ocupați locurile.
Rog Secretariatul să anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună ziua.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului s-au
înregistrat 97 de deputați. Nu s-au înregistrat deputații: Domnul Deliu Tudor, Popa
Gheorghe, Garizan Oleg – din motive de sănătate; Tkaciuk Mark.
Domnul Igor Corman:
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Înainte de a începe ședința de astăzi, vă aduc la cunoștință că, în perioada
premergătoare, și-a sărbătorit ziua de naștere colegul nostru domnul Vladimir
Voronin. Să îi dorim mulți ani și multă sănătate. (Aplauze.)
Și acum vă amintesc că trebuie să aprobăm ordinea de zi. Avem ordinea de
zi deja aprobată în cadrul ședinței din joia trecută. Biroul permanent a propus un
supliment în atenția dumneavoastră, în baza propunerilor venite de la comisii. Deci
urmează ca acum toate solicitările, toate cererile parvenite de la deputați privind
modificarea ordinii de zi să le ascultăm, să le votăm și să aprobăm ordinea de zi.
Deci eu voi începe cu solicitările așa cum au parvenit, dar văd cîțiva colegi,
tradițional, au ceva cu procedura. Da, să vedem în ce măsură este procedura la
mijloc. Primul s-a anunțat domnul Brega.
Domnul Gheorghe Brega:
Mulțumesc.
Domnule Președinte,
Înainte de procedură, o să vă relaxez oleacă. Mă uit, iată, în Parl
...