Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – MAI 2011
Ședința din ziua de 12 mai 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Informație privind:
– excluderea domnului deputat Mihai Godea din componența Fracțiunii
Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM) și din funcția de președinte al
aceleiași fracțiuni;
– alegerea domnului deputat Valeriu Streleț în funcția de președinte al
Fracțiunii PLDM;
– alegerea domnului deputat Tudor Deliu în funcția de vicepreședinte al
Fracțiunii PLDM;
– propunerea Fracțiunii PLDM de a modifica componența Biroului
permanent al Parlamentului prin înlocuirea domnului deputat Mihai Godea cu
domnul deputat Simion Furdui.
3. Validarea de către Curtea Constituțională, prin Hotărîrea nr. 9 din 10 mai
2011, a mandatului de deputat în Parlament a candidatului supleant pe lista
Partidului Liberal Democrat din Moldova domnul Lilian Zaporojan.
4. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
5. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1042 din 26 aprilie
2011 privind aprobarea destinaţiilor utilizării mijloacelor Fondului de
subvenţionare a producătorilor agricoli.
6. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2590 din
27 septembrie 2010 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în
domeniul drepturilor omului pentru anii 2011 – 2014.
7. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 2231
din 3 august 2010 privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din
23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate
agriculturii rămîn în proprietatea statului.
8. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 2887
din 27 decembrie 2010 pentru completarea Codului de executare al Republicii
Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (art.110).
9. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr. 725 din 17 martie 2011 pentru ratificarea Acordului privind
2
Regulile de determinare a ţării de origine a mărfurilor în Comunitatea Statelor
Independente.
10. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr. 874 din 5 aprilie 2011 pentru ratificarea Protocolului dintre
Republica Moldova şi Republica Cehă privind amendamentele la Acordul dintre
Republica Moldova şi Republica Cehă privind promovarea şi protejarea reciprocă
a investiţiilor, semnat la 12 mai 1999 la Praga.
11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 814
din 30 martie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
taxei de stat – art.4; Legea cu privire la publicitate – art.3; Legea privind
protecţia consumatorilor – art.1, 11, 4 ş.a.; ş.a.).
12. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr. 859 din 4 aprilie 2011 privind modificarea anexei la Legea
nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror
terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului.
13. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 2000
din 2 iulie 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul
penal – art.1851, 1852; Codul de procedură civilă – art.33; ş.a.).
14. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr. 1132 din 11 mai
2011 cu privire la confirmarea în funcţie a unor membri ai Consiliului Coordonator
al Audiovizualului. (Dinu Ciocan, Nicolae Damaschin, Mariana Onceanu-
Hadârcă).
15. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1131 din 11 mai 2011
privind demisia unui deputat în Parlament.
16. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1142 din 12 mai 2011
privind modificarea componenţei nominale a unei comisii permanente a
Parlamentului.
17. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1130 din 11 mai
2011 privind grupurile parlamentare de prietenie.
18. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1144 din 12 mai 2011
privind modi
...