Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – IULIE 2014
Ședința din ziua de 16 iulie 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.217
din 10 iunie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la activitatea farmaceutică – art.1, 112, 30; Legea cu privire la
medicamente – art.3, 61, 14; Legea cu privire la produsele de uz fitosanitar și la
fertilizanți – art.3, 10, 101).
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.244 din
24 iunie 2014 pentru modificarea anexei nr.3 la Legea nr.514-XIII din 6 iulie 1995
privind organizarea judecătorească.
5. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.289 din 16 iulie 2014
pentru modificarea componenței nominale a unei comisii permanente a
Parlamentului.
6. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.541 din
30 decembrie 2013 privind regimul articolelor pirotehnice. Procedura de vot a
proiectului nr.541 se transferă pentru o ședință ulterioară.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.116 din
20 martie 2014 privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie
1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii
rămîn în proprietatea statului.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.201 din
27 mai 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
învățămîntului – art.20; Codul contravențional – art.3304).
9. Dezbaterea în primă lectură a proiectului de Lege nr.281 din 9 iulie 2014
pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la
asociațiile obștești – art.4, 36; Legea privind Serviciul de Informații și Securitate
al Republicii Moldova – art. 7, 7¹, 7²; ș.a.). Procedura de vot a proiectului nr.281
se transferă pentru o ședință ulterioară.
2
Ședința începe la ora 9.05.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Bună dimineața, stimați colegi.
Eu vă rog să vă ocupați locurile.
Secretariatul,
Vă rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 95 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Ciobanu Maria, Vieru Boris – din motive de sănătate;
Botnariuc Tatiana, Godea Mihai, Greceanîi Zinaida, Voronin Vladimir.
Domnul Igor Corman:
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Înainte de a începe ședința, vă aduc la cunoștință că, în perioada
premergătoare, și-a sărbătorit ziua de naștere colegul nostru Petru Vlah. Îi urăm
„La mulți ani!”, multă sănătate și succese în activitate. (Aplauze.)
Și acum urmează să aprobăm ordinea de zi, inclusiv suplimentul propus de
Biroul permanent, în urma propunerilor parvenite de la comisii.
Regulamentar, voi propune atenției dumneavoastră cererile parvenite din
partea deputaților.
Prima, semnată de cinci deputați, se referă la includerea în ordinea de zi a
proiectului de Hotărîre cu nr.233.
Domnul Muntean. Nu-l văd pe domnul Muntean prezent în sală. Altcineva
dintre colegi? Domnul Stati? Deci cererea este semnată de domnii Stati, Vitiuc,
Zagorodnîi și de doamna Vlah. Cine dorește s-o prezinte? Deocamdată nimeni.
Mergem nai departe. Următoarea cerere, semnată de cinci deputați, privind
includerea în ordinea de zi a proiectului de Lege cu nr.1002.
Domnul Șova.
Domnul Vasilii Șova:
Да. Спасибо.
3
Уважаемые ко
...