Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – IULIE 2014
Ședința din ziua de 18 iulie 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al
Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.168 din
6 mai 2014 despre încheierea și executarea contractelor la distanță privind
serviciile financiare de consum.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.163 din
24 aprilie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu
privire la zonele economice libere – art.2, 3, 5, 7; Codul vamal – art.91).
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.167 din
6 mai 2014 pentru completarea articolului 344 din Codul contravențional al
Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008.
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectul de Lege nr.261 din
1 iulie 2014 pentru modificarea Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind
sistemul public de asigurări sociale.
7. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.44 din
7 februarie 2014 cu privire la administratorii autorizați.
8. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.434 din
1 noiembrie 2013 privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
apelor – art.45; Codul subsolului – art.63).
9. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.539 din
27 decembrie 2013 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală
al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (art.6,109, 1101 ș.a.).
10. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.267 din 4 iulie 2014 privind importul unor echipamente.
11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.67 din
15 februarie 2013 pentru modificarea și completarea literei c) a alineatului (1) al
articolului 5 din Legea nr.1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de
introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către
persoane fizice.
12. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.187 din 21 mai 2014
cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de organizare și
2
funcționare a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, aprobat prin
Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.238 din 26 octombrie 2012.
13. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.188 din
21 mai 2014 pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii
Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (art.13412, 2177, 2178 ș.a.).
14. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.238 din
19 iunie 2014 privind modificarea și completarea Codului muncii al Republicii
Moldova nr.154 din 28 martie 2003 (art.99, 101).
15. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.283 din
10 iulie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal
– art.102; Legea cu privire la gaj – art.2, 4, 6 ș.a.; ș.a.).
16. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.150 din
11 aprilie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
serviciilor publice de gospodărie comunală – art.2, 12, 131 ș.a.; Legea privind
administrația publică locală – art.14, 43; ș.a.).
17. Aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.111 din 13 martie
2013 pentru completarea articolului 35 din Regulamentul Parlamentului. Proiectul
nr. 111 a fost dezbătut într-o ședință anterioară, la ședința de astăzi a avut loc doar
procedura de vot.
18. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.256 din
30 iunie 2014 pentru modificarea unor acte legislative (Codul vamal–art. 1, 174,
1841; Legea cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe
teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice–art. 2, 5, 10).
19. Dezbaterea și aprobare
...