Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – IUNIE 2011
Ședința din ziua de 23 iunie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2000
din 2 iulie 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul
penal – art.1851, 1852; Codul de procedură civilă – art.33; ş.a.).
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.710 din
16 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.96-XVI din 13 aprilie
2007 privind achiziţiile publice (art.5, 9).
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.469 din 24 februarie 2010 pentru modificarea Legii nr.461-
XV din 30 iulie 2001 privind piaţa produselor petroliere (art.18, 25).
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului Legii
monumentelor de for public. Proiectul nr.623 din 10 martie 2011.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă a proiectului de Lege nr.2303 din
13 august 2010 pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional al
Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art.265, 282, 291 ş.a.).
8. Dezbaterea și aprobarea în primă a proiectului de Lege nr.1882 din
24 iunie 2010 pentru completarea anexei nr.1 la Legea nr.142-XVI din 7 iulie
2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al
specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior,
ciclul I.
9. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1458 din 23 iunie
2011 pentru modificarea Hotărîrii nr.75 din 15 aprilie 2011 cu privire la
constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanţelor votării şi
semnării Legii nr.176 din 15 iulie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de
întreprinzător.
10. Prezentarea Raportului privind executarea Hotărîrii Parlamentului
nr.160 din 9 iulie 2010 privind modul de repartizare a ajutoarelor umanitare şi a
2
resurselor financiare din fondul de rezervă în legătură cu inundaţiile din anul 2008.
Proiectul nr.1452 din 22 iunie 2011. (Raportor – Andrei Pîntea, prim-adjunct al
Procurorului General al Republicii Moldova.)
11. Adoptarea Proiectului de Hotărîre nr.1456 din 22 iunie 2011 cu privire
la Raportul Comisiei mixte privind executarea Hotărîrii Parlamentului nr.160 din
9 iunie 2010 cu privire la Raportul Comisiei de anchetă privind modul de
repartizare a ajutoarelor umanitare şi a resurselor financiare din fondul de rezervă
în legătură cu inundaţiile din anul 2008.
12. Declarația domnului deputat Nicolae Juravschi – Fracțiunea Partidului
Liberal Democrat din Moldova.
13. Declarația domnului deputat Valeriu Streleț – Fracțiunea Partidului
Liberal Democrat din Moldova.
Ședința începe la ora 10.12.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Da, rog Secretariatul să anunțe prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 51 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Cimbriciuc Alexandru, Ghilețchi Valeriu, Hotineanu
Vladimir, Lucinschi Chiril, Palihovici Liliana, Petrenco Grigore – în delegație;
Corman Igor, Guțu Ana și, de asemenea, nu s-au înregistrat deputații din
Fracțiunea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Înainte de a începe examinarea subiectelor incluse pe ordinea de zi, vreau să
...