Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

D U P Ă P A U Z Ă
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.3 pînă acum – 22 de deputați.
49
Domnul Marian Lupu:
– 28?
N u m ă r ă t o r i i:
– 22.
Domnul Marian Lupu:
– 22.
Și sectorul nr.2?
N u m ă r ă t o r i i:
– 23.
Domnul Marian Lupu:
– 45.
Eu am o propunere, stimați colegi, cred că nu este prima de genul acesta, îmi
pare mie că am mai discutat și anterior, cred că, pe durata ședințelor plenului
Parlamentului, trebuie să rugăm să fie închis bufetul de la parter și, cu siguranță, că
va fi un element de disciplinare.
Șefii grupurilor parlamentare, cel puțin, spuneți-mi, vă rog, noi mai are rost
să mai așteptăm? Mai vin oamenii? Vin, da? Bine. Și acum cîți sîntem? Să
reactualizăm, vă rog frumos, microfoanele nr.3, microfonul nr.4.
N u m ă r ă t o r i i:
– 24.
Domnul Marian Lupu:
Ținînd cont și cu Prezidiul?
N u m ă r ă t o r i i:
– 24, da.
Domnul Marian Lupu:
Cu membrii Prezidiului?
N u m ă r ă t o r i i:
Cu, cu.
Domnul Marian Lupu:
– 24. Da.
Și sectorul nr.3, stimați colegi?
N u m ă r ă t o r i i:
Sectorul nr.3 – 26.
50
Domnul Marian Lupu:
– 26.
Avem nevoie încă de un om. E nevoie încă de un suflet. Te rog. Nu, avem
nevoie de suflete vii. Deci pe hol nici un suflet nu este, da? Nu este domnul Deliu.
Domnul Deliu a plecat, cine ne spune? Vine, nu vine? Este? Împreună cu domnul
Deliu sîntem 51, da? Și domnul Țap. 52. Slavă Domnului.
Caracterul ședinței în continuare este deliberativ. Deci urmează să votăm,
după ce au fost examinate, proiectele nr.964, nr.965 și proiectul nr.1558 care a fost
introdus pe ordinea de zi. Nu, el a fost introdus ca propunere și trebuie să-l votăm.
Asta mă refer.
Microfonul nr. 4. Am rugat microfonul nr.4.
Domnul Valeriu Streleț:
Stimate domnule Președinte,
Stimați colegi,
Rugăm, de asemenea, să introducem astăzi în ordinea de zi și proiectul
nr.1566, care prevede o nouă redacție a Regulamentului privind accesul, ordinea și
securitatea în Parlament, Regulament care anterior fusese aprobat prin Hotărîrea
Biroului permanent din 8 aprilie 2008. Prezenta hotărîre prevede abrogarea
Regulamentului vechi și adoptarea unei noi redacții a acestui Regulament, care
stabilește niște principii așa mai clare de acces în sala unde se desfășoară ședințele
de plen a persoanelor care poartă asupra sa arme, care au obligativitatea de a le
preda, în mod special ne referim la categoriile de persoane care însoțesc anumiți
deputați, care se referă la stipularea foarte clară prin care intrare intră deputații,
Președintele, vicepreședinții, Prim-ministrul, viceminiștrii, multe alte categorii de
persoane, și care va fi foarte util în activitatea de viitor a Legislativului.
Domnul Marian Lupu:
Avize, raport are?
Domnul Valeriu Streleț:
Poftim?
Domnul Marian Lupu:
Este proiect de hotărîrea de Parlament.
Domnul Valeriu Streleț:
Este proiect de hotărîre de Parlament.
Domnul Marian Lupu:
Avize, raport are?
Domnul Valeriu Streleț:
Decide plenul Parlamentului, pînă la urmă.
51
Domnul Marian Lupu:
Nu decide plenul Parlamentului, fiindcă Regulamentul scrie că: în plenul
Parlamentului se intră de la tribună cu rapoartele pregătite, lege. Vreți să încălcăm
legea?
Domnul Valeriu Streleț:
Stimate domnule Președinte,
La legi este absolut obligatoriu, la proiecte de hotărîri noi putem ...
Domnul Marian Lupu:
Nu, nu, sînt acte legislative, dragii mei.
Domnul Valeriu Streleț:
Noi putem lua o decizie în plenul Parlamentului asupra acestui fapt. Așa că,
vă rog să ….
Domnul Marian Lupu:
Microfonul nr.3.
Domnul Valeriu Streleț:
… includeți în ordinea de zi.
Domnul Dumitru Diacov:
Domnule Președinte,
Stimați colegi.
Domnule Streleț,
Autorul hotărîrii, eu vă promit că votez cu amîndouă mîini acest proiect de
hotărîre, dar, vă rog, să nu insistați, fiindcă în afară de dumneavoastră n-a citit
nimeni acest proiect, nici colegii de fracțiune, nici noi.
De aceea, cel puțin înregistrați-l și difuzați-l deputaților. Eu vă promit că
votăm, dar nu insistați acum. Asta de acum cam oleacă seamănă a banc.
Doamna Liliana Palihovici:
Domnule Diacov,
Colegii de
...