Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – IULIE 2011
Ședința din ziua de 28 iulie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1490 din 28 iunie 2011 pentru ratificarea Memorandumului
de înţelegere dintre Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul Europei privind
Oficiul Consiliului Europei în Chişinău şi statutul legal al acestuia.
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.830 din 31 martie 2011 privind ratificarea Protocolului
dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei referitor
la operarea unor modificări în Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi
Guvernul Ucrainei privind recunoaşterea reciprocă a drepturilor şi reglementarea
raporturilor de proprietate din 11 august 1994.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1707 din 22 iulie 2011 privind importul unor mijloace de
transport.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1570 din 8 iulie 2011 privind ratificarea Acordului de
finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională de Dezvoltare
pentru realizarea proiectului „e-Transformare a Guvernării”.
7. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1571 din 8 iulie 2011 privind ratificarea Acordului de
finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională de Dezvoltare
pentru realizarea proiectului „Consolidarea eficacităţii reţelei de asistenţă socială”.
8. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1552
din 7 iulie 2011 pentru modificarea articolului 14 din Legea nr.231 din
23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior.
9. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1272 din 27 mai
2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea taxei de stat;
Legea privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare – art.1, 6, 9, ş.a.).
Respingerea proiectului de Lege nr.1272.
10. Reexaminarea Legii nr.86 din 21 aprilie 2011 cu privire la simbolurile
publice. Adoptarea proiectului nr.1653 din 15 iulie 2011.
2
11. Dezbaterea și adoptarea în lectură finală a proiectului de Lege nr.814 din
30 martie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
taxei de stat – art.4; Legea cu privire la publicitate – art.3; Legea privind
protecţia consumatorilor – art.1, 11, 4, ş.a.; ş.a.).
12. Dezbaterea și remiterea în comisie a proiectului de Hotărîre nr.1564 din
8 iulie 2011 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru investigarea
cazurilor de demolare şi deteriorare a monumentelor istorice incluse în Registrul
monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat.
13. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Legii apelor
nr.1307 din 2 iunie 2011.
14. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1737 din 27 iulie 2011 privind importul unor bunuri.
15. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1731 din 26 iulie 2011 privind importul unor bunuri.
16. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1751 din 28 iulie 2011
privind demisia unor deputaţi în Parlament.
17. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.870 din 5 aprilie
2011 pentru modificarea Codului funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 (art.
36, 73). Respingerea proiectului de Lege nr.870.
18. Dezbaterea, sustragerea din ordinea de zi și remiterea în Comisie a
proiectului de Lege nr.1669 din 19 iulie 2011 cu privire la semnatarii Declaraţiei
de Independenţă a Republicii Moldova.
19. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1210 din 19 mai 2011
privind constituirea Comisiei speciale pentru modificarea
...