Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – FEBRUARIE 2015
Ședința din ziua de 20 februarie 2015
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de
Stat al Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.240 din 19 iunie 2014 pentru completarea Regulamentului
Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996
(art.58).
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.998 din 19 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincţiile de stat ale
Republicii Moldova (art.4, 5/1, 5/2).
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.542 din 30 decembrie 2013 pentru completarea anexei la Legea
nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a
activității de întreprinzător.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.14 din 21 ianuarie 2015 privind
ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea
realizării proiectului „Sistemul termoenergetic al municipiului
Bălți (SA „CET-Nord”)”.
7. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a
doua a proiectului de Lege nr.15 din 21 ianuarie 2015 cu privire la
ratificarea Acordului de credit export dintre Guvernul Republicii
Moldova și UniCredit Bank Austria AG privind finanțarea
Proiectului „Consolidarea serviciului salvatori și pompieri în
localitățile rurale ale Republicii Moldova”.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.20 din 30 ianuarie 2015 pentru ratificarea Acordului privind
participarea Republicii Moldova la Programul UE
„Competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și
mijlocii (COSME 2014–2020)”.
9. Adoptarea proiectului de Hotărîre nr.31 din 18 februarie 2015
privind constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea situației
de pe piața financiară și valutară a Republicii Moldova, măsurile
întreprinse privind stabilizarea cursului de schimb al leului
moldovenesc în raport cu valutele internaționale și privind situația
de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Proiectul
nr.31 a fost dezbătut în ședința plenară din 18 februarie 2015. La
ședința de astăzi acesta a fost supus votului fiind desemnați
președintele, vicepreședintele și secretarul Comisiei de anchetă.
10. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.23 din
5 februarie 2015 privind eliberarea din funcție a unui judecător al
Curții Supreme de Justiție (Vera Macinskaia).
11. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.22 din
3 februarie 2015 privind demisia unor deputați în Parlament (Ion
Tomai, Grigore Belostecinic, Dorin Chirtoacă, Mihail Moldovanu,
Veronica Herța).
12. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.36 din
20 februarie 2015 privind demisia unor deputați în Parlament
(Maia Sandu, Oleg Balan, Natalia Gherman, Monica Babuc,
Vasile Bîtca, Vasile Botnari, Pavel Filip).
Ședința începe la ora 10.03.
Lucrările sînt prezidate de domnul Andrian Candu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnul Vladimir Vitiuc,
vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Andrian Candu:
Bună dimineața, dragi colegi.
Vă rog frumos să luați locul și să începem ședința.
Rog Secretariatul, să anunțe prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la ședința Parlamentului, din totalul celor 101 de deputați, și-au
înregistrat prezența 95 de deputați. Nu s-au înregistrat deputații: Dodon Igor,
Reidman Oleg, Vlah Irina – cerere; Smirnov Eduard – concediu medical; Chirtoacă
Dorin, Tomai Ion.
3
Domnul Andrian Candu:
Vă mulțumesc frumos.
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drape
...