Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

D U P Ă P A U Z Ă
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Rog să vă ocupați locurile.
Timpul pauzei a expirat.
Așa. Poftim, cine, de unde? Microfonul nr.3? Vă rog.
Domnul Grigore Petrenco:
Domnule Președinte al ședinței.
Noi propunem să mergem, totuși, conform ordinii de zi. Primul subiect în
ordinea de zi a fost Raportul Prim-ministrului. Din cîte cunoaștem, proiectul dec
Hotărîre a Parlamentului, în urma dezbaterilor la acest subiect, a fost deja
înregistrat, propunem să mergem să terminăm dezbaterile la acest subiect și pe
urmă trecem la raportul Comisiei de anchetă.
Domnul Marian Lupu:
Stimate coleg,
Noi vorbim de un proiect inițiat acum și Raportul Prim-ministrului cu
proiectul de hotărîre, pe care, dumneavoastră ați cerut pauză, să-l înregistrați, unul
cu altul, acestea sînt două subiecte absolut diferite juridic și procedural.
Da. Fiindcă noi, uitați-vă, avem raportul Comisiei de anchetă și anexat, din
start, proiectul de Hotărîre nr.2139. Iată de ce, odată ce acest proiect, pe care încă
nu l-am văzut, nici n-a apărut, deputații nici nu îl au la mînă încă, noi cu
dumneavoastră terminăm subiectul care vizează Comisia de anchetă și proiectul
nr.2139, după care vă ascultăm mai departe care sînt propunerile.
Microfonul nr.5.
Domnul Ion Hadârcă:
Vă mulțumesc, domnule Președinte.
94
Domnule Președinte,
Noi nu în zadar am solicitat o pauză în prima jumătate a zile tocmai pentru a
face un schimb de păreri în vederea acestor soluții, pe care noi, de altfel, pînă la un
punct le împărtășim. Împărtășim îngrijorarea față de securitatea instituțiilor statului
ș.a.m.d. Dar modalitatea aceasta accelerată este surprinzătoare pentru noi. N-am
avut vreo informație nici în ședința Alianței. Și cîtă vreme ne considerăm încă în
Alianță ar trebui totuși, cel puțin, să fim consultanți în momentul elaborării unor
decizii foarte importante de genul acesta.
Proiectul despre care s-a inițiat aici, s-a anunțat, el n-a fost discutat. Noi
avem dreptul acesta să-l discutăm, să solicităm încă o pauză, ca să-l discutăm în
fracțiunea noastră.
Dar pentru că deja lucrurile se precipită înspre seară, este ora 16.00, noi cred
că am lucrat suficient și pentru ziua de mîine, eu propun altă modalitate de
abordare. Noi oricum ne vom apropia de problemele acestea și eu rog colegii din
Alianță să fie mai îngăduitori și să ne dea posibilitate, cu mintea rece, așa să ne
apropiem, să discutăm aceste subiecte, toate aceste subiecte, inclusiv cele două
rapoarte audiate astăzi.
Nu voi solicita pauză, voi solicita doar ca să revenim la votul de dimineață,
să nu dăm un mesaj prost în ajunul sfintelor sărbători ale Hramului
Acoperămîntului Maicii Domnului, să nu dăm acest mesaj negativ în ajun, să
revenim la decizia de dimineață, să revotăm ca ziua de mîine să fie, totuși, zi de
sărbătoare. Să ne ducem să ne ispășim păcatele, să ne mai ducem pe la biserici.
După aceea vom reveni săptămîna viitoare la toate aceste subiecte, ne vom mai
consulta cu specialiștii și, la calmitate, la mintea rece, vom aborda și vom discuta
toate subiectele atît de stringente și care, într-adevăr, nu putem să le ocolim. Asta
este poziția Fracțiunii Partidului Liberal.
Vă mulțumesc.
Domnul Marian Lupu:
Microfonul nr.4.
Domnul Valeriu Streleț:
Și eu susțin parțial propunerea Partidului Liberal, cu toate că noi deja am
votat pentru faptul ca mîine să fie prăznuită, cum se spune în limbaj bisericesc,
Acoperămîntul Maici Domnului ca sărbătoare religioasă, să sărbătorim Hramul
Chișinăului. Am mai făcut un apel către Fracțiunea Partidului Democrat și,
eventual, și către opoziție, totuși, să avem o atitudine, mă rog, creștinească față de
ziua de mîine și să nu exagerăm în voința noastră de a demonstra o foarte mare
rîvnă în munca noastră de legiuitori, mai ales că știm că pe alocuri ne permitem noi
și alte modalități de comportament în acest sens.
Dar cît ține de partea a doua, cu graba în adoptarea anumitor hotărîri ale
Parlamentului nu împărtășesc poziția expusă de către colegii din Fracțiunea
Liberală, din motive că noi am reiterat i
...