Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – NOIEMBRIE 2011
Ședința din ziua de 24 noiembrie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și aprobarea proiectului de Hotărîre nr. 1205 din 18 mai 2011
pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de
stat în anul 2010.
4. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2080 din
23 septembrie 2011 pentru interpretarea articolului XV alineatele (1), (2), (3) şi (4)
din Legea nr.163 din 22 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative.
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 2543
din 18 noiembrie 2011 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr.
52 din 31 martie 2011 (art.1, 2, 3 ş.a.).
6. Dezbaterea și aprobarea în prima lectură a proiectului de Lege nr. 2001
din 15 septembrie 2011 privind modificarea şi completarea Legii nr.1549-XV din
19 decembrie 2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat (art.2, 4,
6 ş.a.).
7. Dezbaterea și adoptarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 1187
din 17 mai 2011 pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte legislative
(Legea cu privire la asigurări – art.1, 5, 6 ş.a.; Legea cu privire la asigurarea
obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule – art.2, 3,
4 ş.a., ş.a.).
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 646
din 11 martie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la tutun şi la articolele din tutun – art.15 alin.(3); Legea cu privire la
fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice – art.30).
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1835
din 12 august 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la tutun şi articolele din tutun – art.15; Legea cu privire la fabricarea şi
circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice – art.30; Codul
contravenţional al Republicii Moldova – art.91).
10. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2418 din 2 noiembrie 2011 privind interpretarea unor
2
sintagme din articolul 201 din Legea nr.761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire
la serviciul diplomatic.
11. Răspunsul doamnei Rita Seicaș, prim-vicedirector al Agenției
Medicamentului, la întrebarea domnului deputat Gheorghe Brega.
12. Răspunsul domnului Corneliu Trofăilă, directorul Departamentului
venituri şi tehnologii informaţionale al Serviciului Vamal, la întrebarea doamnei
deputat Irina Vlah.
13. Interpelările deputaților.
14. Declarația domnului deputat Ion Ceban, Fracțiunea Partidului
Comuniștilor din Republica Moldova.
15. Declarația domnului deputat Gheorghe Brega, Fracțiunea Partidului
Liberal.
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului, și
de domnul Artur Reșetnicov, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața. Vă rog să vă ocupați locurile, pentru a începe ședința
plenului Parlamentului.
Secretariatul, vă rog.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 deputați, și-au înregistrat prezența 93 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Dimitriu Anatolie – în delegație; Godea Mihai, Juravschi
Nicolae, Mironic Alla – la cerere; Tkaciuk Mark, Toma Iurie, Vitiuc Vladimir,
Voronin Vladimir.
Domnul Marian Lupu:
Da, mulţumesc.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Rep
...