Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – DECEMBRIE 2011
Ședința din ziua de 9 decembrie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1214 din 20 mai 2011
pentru aprobarea Raportului privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării
obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2010.
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1687
din 20 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul
penal – art.2651; Codul contravenţional – art.3321).
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1980
din 13 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea salarizării – art.2, 3, 14, ş.a.; Codul muncii – art.9, 10, 111, ş.a.).
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1922
din 5 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Codul civil – art.720; Legea privind protecţia consumatorilor – art.4; Codul de
procedură civilă al RM – art.245; Codul contravenţional al RM – art.32, 344).
7. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1923
din 5 septembrie 2011 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu
consumatorii.
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2572 din
23 noiembrie 2011 privind demisia unui deputat în Parlament.
9. Dezbaterea și respingerea proiectului de Lege nr.2313 din 25 octombrie
2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la
procedura de alegere a Preşedintelui RM – art.3, 5, 7; Legea privind verificarea
titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice – art.5).
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2183
din 7 octombrie 2011 pentru modificarea Codului funciar nr.828-XII din
25 decembrie 1991 (art. 36, 73).
11. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2590
din 25 noiembrie 2011 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2011
nr.52 din 31 martie 2011 (anexa nr.6; anexa nr.5).
2
12. Discuții privind dezbaterea proiectului de Lege nr.2248 din
17 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi – art.71, 10; Legea taxei de stat –
art.6; ş.a.). Politica fiscal-bugetară pentru anul 2012.
13. Anunțarea unei pauze în cadrul ședinței din ziua de 9 decembrie 2011.
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului, și
de domnul Artur Reșetnicov, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Rog să vă ocupați locurile, pentru a începe ședința plenului Parlamentului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 94 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Botnariuc Tatiana, Poleanschi Mihail, Sîrbu Oleg, Tkaciuk
Mark, Voronin Vladimir; Ciobanu Ghenadie – din motive de sănătate.
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Înainte de a începe examinarea proiectelor incluse pe ordinea de zi pentru
ziua de astăzi, vineri, 9 decembrie, vreau să anunț că astăzi, 9 decembrie, este Ziua
Internațională Împotriva Corupției. La fel, la 10 decembrie, ziua de mîine, este
Ziua Internațională a Drepturilor Omului. În această zi, la 1948, Adunarea
Generală ONU a adoptat Declarația Universală a Drepturilor Omului.
...