Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

D U P Ă P A U Z Ă
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Rog să vă ocupați locurile. Reluăm ședința plenului.
Microfonul nr.4.
Domnule Veaceslav Ioniță:
Stimați colegi,
Vreau să anunț plenul Parlamentului că am convocat ședința comisiei la
orele 16.00, după cum ne-am înțeles. Pe parcursul discuției, 3 fracțiuni: PL, PD,
PCRM au votat modificarea conceptuală a legii, ceea ce, în opinia noastră,
înseamnă întoarcerea acestei legi la autor sau vot ne neîncredere proiectului de lege
venit de la Guvern.
Fracțiunea PLDM a părăsit ședința Comisiei economie, buget și finanțe. În
calitate de președinte, nu știu ce a avut loc mai departe, deoarece comisia s-a
prelungit cu reprezentanții a 3 fracțiuni: PD, PL, PCRM.
Domnul Marian Lupu:
Microfonul nr.3.
Domnul Oleg Reidman:
Спасибо.
Уважаемые господа депутаты, подтверждается лишь только тот тезис,
что наше Правительство по-прежнему пытается реализовать поговорку хвост
… вертит собакой.
87
Получается так, что депутаты в комиссии не имеют право никакой
концептуальной поправки предложить, потому что сразу Правительство
говорит, что с ним не сотрудничают.
Это неправильно категорически. Мы предложили с коллегами одно,
два и даже три концептуальных изменений, из которых два наши коллеги не
поддержали и отнесли ко второму чтению, а одно действительно является
концептуальным.
Мы его предложили для обсуждения Парламенту.
Domnul Marian Lupu:
Microfonul nr.5.
Domnul Vadim Cojocaru – Fracțiunea PL:
Da, vă mulțumesc.
La comisie, care a fost convocată exact după toate normele legale de domnul
președinte, a fost începută această ședință. A venit o propunere din partea
colegilor, pare-mi-se de la PD, dacă nu greșesc. PD, da?
PD, pentru a vota nu că noi susținem impozitarea indirectă, însă nu vedem
un mecanism clar. Și colegii de la PD au propus ca acest amendament să fie
clarificat în condiții provizorii, ca Guvernul, timp de 90 de zile, să propună,
tranzitorii, mă scuzați, să propună ceva mai clar.
Domnul președinte Ioniță a pus la vot acest amendament. El fost susținut de
majoritatea deputaților, cu excepția colegilor de la PLDM, după ce domnul Ioniță
și colegii de la PLDM au plecat.
Înainte de a pleca, domnul Ioniță a spus că Cojocaru, în calitate de
vicepreședinte, să conducă mai departe această ședință și am condus-o în felul
următor: am pus la vot decizia despre examinarea în plen a politicii bugetar-fiscale,
propusă de Guvern. Și s-a votat 4 „pro” și 4 „contra”.
Domnul Marian Lupu:
Microfonul nr.4.
Domnul Igor Dodon:
Da, vă mulțumesc.
Noi am fost împotriva discuțiilor în plen ale acestui proiect. Am insistat la 3
propuneri sau la 3 modificări conceptuale:
Impozitul pe venit zero. Unu.
Doi. TVA în agricultură de 20%, cu restituire.
Și trei. Impozitarea indirectă să fie exclusă.
Vreau să vă spun că, în opinia noastră, atunci cînd e vorba de propuneri
conceptuale și care nu se acceptă, atunci nu poate fi discutat în primă lectură.
Sau trebuie să fie de acord Guvernul cu aceste propuneri conceptuale, sau
proiectul se remite înapoi în Guvern, pentru examinare.
Vă mulțumesc.
88
Domnul Marian Lupu:
Nu, de unde sînt aceste reguli nu știu. Eu știu un lucru, că dacă nu se ajunge
la un numitor comun, referitor la partea conceptuală, da, e semn de întrebare. Vom
vedea. Să ajungem la acel moment cum se votează în primă lectură, în ce formă se
votează. În ce formă și în ce conținut.
Însă, avînd aceste circumstanțe, că comisia a lucrat, eu cred că ar fi foarte
rațional, stimați colegi, ca, dincolo de membrii Comisiei economie, buget și
finanțe, care deja cunosc pe de rost documentul, întreg corpul de deputați să fie la
curent cu aceste discuții, pe care motiv eu aș propune nr. 2248 noi să declanșăm
dezbaterile, prezentarea, ministrul, comisia, să cunoaștem care sînt punctele
diferite de vedere și mai apoi să decidem toți împreună cum avansăm cu procesul
de examinare a acestui proiect.
Microfonul nr.3.
Domnul Valeriu Guma:
Da, eu vă mulțumesc, domnule Președinte.
Vreau să spun că, într-adevăr, noi la comisie, Fracțiunea Partidului
D
...