Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – MARTIE 2012
Ședința din ziua de 6 martie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Prezentarea raportului comisei de profil asupra proiectului de Lege
nr.302 din 14 februarie 2012 pentru modificarea și completarea Codului de
procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003 (art.29, 33,
35 ș.a.). Lectura a doua. Comasarea proiectului de Lege nr.302 cu proiectul de
Lege nr.317 ca proiect de bază.
4. Prezentarea raportului comisei de profil asupra proiectului de Lege
nr.317 din 15 februarie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (Legea privind organizarea judecătorească – art.15, 41, 42 ș.a.; Legea
cu privire la statutul judecătorului – art.6, 20, 28; ș.a.). Lectura a doua.
Comasarea proiectului de Lege nr.317 cu proiectul de Lege nr.302 ca proiect de
alternativă. Adoptarea proiectului de Lege nr.317 din 15 februarie 2012.
5. Prezentarea raportului comisei de profil asupra proiectului de Lege
nr.3176 din 22 septembrie 2004 pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative (Codul cu privire la contravenţiile administrative – art.198; Legea cu
privire la poliţie – art.12; ş.a.). Lectura a doua. Respingerea proiectului de Lege
nr.3176.
6. Prezentarea raportului comisei de profil asupra proiectului de Lege
nr.364 din 29 ianuarie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1156-XIV
din 26 iulie 2000 cu privire la participarea Republicii Moldova la operaţiunile
internaţionale de menţinere a păcii. Respingerea proiectului de Lege nr.364.
7. Prezentarea raportului comisei de profil asupra proiectului de Lege
nr.3822 din 17 noiembrie 2003 privind amnistia unor categorii de persoane.
Lectura a doua. Respingerea proiectului de Lege nr.3822.
8. Prezentarea raportului comisei de profil asupra proiectului de Lege
nr.369 din 5 februarie 2003 pentru ratificarea Acordului cu privire la transportarea
încărcăturilor speciale şi a producţiei cu destinaţie militară. Lectura a doua.
Respingerea proiectului de Lege nr.369.
9. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2854 din
26 decembrie 2011 pentru modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului
nr.137-XVIII din 29 decembrie 2009 privind aprobarea modului de utilizare a
mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli.
2
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului Lege nr.2493 din
14 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
privind protecţia soiurilor de plante – art.5, 7, 66 ş.a.; Legea viei şi vinului – art.7,
9; ş.a.). Prioritate legislativă a Guvernului Republicii Moldova.
11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
nr.2821din 20 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.243-XV
din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în
agricultură (art. 9, 10, 11 ş.a.).
12. Prezentarea raportului comisei de profil asupra proiectului de Lege
nr.2656 din 10 septembrie 2008 privind modificarea şi completarea anexei nr.3 la
Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativteritorială
a Republicii Moldova. Respingerea proiectului de Lege nr.2656.
13. Prezentarea raportului comisei de profil asupra proiectului de Lege
Nr.1593 din 8 mai 2003 pentru completarea şi modificarea statutului municipiului
Chişinău (pct. 17). Respingerea proiectului de Lege nr.1593.
14. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.621 din 10 martie
2011 privind modificarea şi completarea Legii privind administraţia publică locală
nr.436 din 28 decembrie 2006 (art.24). Votarea proiectului de Lege nr.621 va avea
loc într-o ședință ulterioară.
15. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.471 din 6 martie 2012
cu privire la demiterea domnului Artur Reșetnicov din funcția de vicepreședinte al
Parlamentului.
16. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a pro
...