Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – MARTIE 2012
Ședința din ziua de 15 martie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2819
din 20 decembrie 2011 pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire
la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova – art.1; Legea cu privire la taxele
consulare – art.2).
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.516 din 15 martie
2012 cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.84 din 21 aprilie 2011
privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului Republicii
Moldova în Adunarea Parlamentară a Parteneriatului Estic.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.289 din 9 februarie 2012 cu privire la folosirea unui bun
imobil.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.173 din 26 ianuarie 2012 cu privire la acceptarea unor
amendamente care au fost operate în anexele A și C la Convenția de la Stockholm
privind poluanții organici persistenți.
7. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.153 din 24 ianuarie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre
Republica Moldova și Republica Cehă în domeniul securității sociale.
8. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.172 din 26 ianuarie 2012 privind acceptarea modificărilor la
Acordul de constituire a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
9. Întrebări.
10. Răspunsul domnului Președinte al Consiliului Coordonator al
Audiovizualului Marian Pocaznoi la întrebarea adresată de către domnul deputat
Vladimir Saharneanu cu privire la Canalul ”NIT”.
2
Ședința începe la ora 10.10.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața.
Rog să ocupați locurile dumneavoastră în sala plenului, pentru a începe
ședința.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 62 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații Fracțiunii parlamentare a Partidului Comuniștilor.
Domnul Marian Lupu:
Da. Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Constat caracterul deliberativ al ședinței plenului Parlamentului. Rog să
onorăm Drapelul Republicii Moldova. (Se onorează Drapelul de Stat Republicii
Moldova.)
Mulțumesc.
Înainte de a discuta proiectul agendei ședințelor plenului Parlamentului,
pentru perioada 15 – 23 martie, tradițional, stimați colegi, vreau să vă informez că,
în perioada premergătoare ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, și-au
sărbătorit zilele de naștere unii dintre colegii noștri: domnul deputat Valeriu Streleț
(aplauze), doamna Maria Ciobanu (aplauze), domnul Vadim Mișin și domnul
Alexandr Bannicov, și doamna Ana Guțu. (Aplauze.) Să le aducem sincere
felicitări și cele mai frumoase urări de bine!
În continuare, vreau, la fel, să vă informez că, în sala plenului Parlamentului,
este prezentă delegația Comisiei pentru învățămînt, știință, tineret și sport a
Camerei Deputaților din Parlamentul României. (Aplauze.) Din componența
delegației, prezenți aici, fac parte: domnul Mihai Radan, doamna Sanda-Maria
Ardeleanu, domnul Marius-Sorin Gondor, doamna Mihaela Pop și domnul Marius
Lazurcă. (Aplauze.) Să-i salutăm.
Acum un subiect mai trist. Stimați colegi, sînteți la curent că toată Europa
este în doliu în legătură cu un accident grav, care s
...