Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Intervenția Președintelui României, Klaus Iohannis, susținută în deschiderea Summitului Formatului București (B9)

Excellencies,

Dear colleagues,

It is a real pleasure to be your host today. I would like to thank you for accepting the invitation to take part in the fourth Summit of the Bucharest 9 Format.

I strongly believe that our discussions today are very timely and relevant, since we are only a month away from the NATO Summit to be held in Brussels, and also taking into account the recent worrying security developments in the region.

I take this opportunity to warmly welcome the NATO Secretary General, Mr. Jens Stoltenberg, who is joining our debates.

Later on, we will also be joined by another very important guest, the President of the United States of America, The Honourable Joseph R. Biden Jr. This presence is sending a strong message of transatlantic solidarity and unity ahead of the June 14 NATO Summit.

The Bucharest 9 Format has proven its added value in forging cohesive messages and ensuring coordinated approaches from the nine Allies situated on the Eastern Flank.

Our joint contributions to Allied debates were always substantial. I am confident that our meeting today will be another proof in this respect.

Dear colleagues,

Further strengthening and deepening the transatlantic link, which remains the basis of our Alliance, represents an objective we all share, and I would like to express my special appreciation for President Biden and the new US Administration for their invaluable, reinforced support for NATO and Article 5 of the Washington Treaty.

At the same time, as Allies on the Eastern Flank, we need to continue consolidating deterrence and defence. We all recently witnessed the worrying military build-up by Russia in our close neighbourhood, in the Black Sea, in and around Ukraine. I look forward to our exchanges on this topic.

And, last but not least, we have to continue the reflection process NATO2030.

I would like here to thank the Secretary General, Mr. Jens Stoltenberg, for his able coordination and stimulation of the process. We all want our Alliance to be stronger and more relevant globally.

And, for this, we need to continue our efforts, including by working on the adoption of a new Strategic Concept.

All these elements are defining the very essence of our Alliance. All these elements are present in our agenda for today’s meeting, and I am certain that they meet your agreement.


Excelențe,

Dragi colegi,

Este o reală plăcere să fiu gazda dumneavoastră astăzi. Aș dori să vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a lua parte la cel de-al patrulea Summit al Formatului București 9.

Cred cu tărie că discuțiile noastre de astăzi sunt mai relevante decât oricând, în contextul în care ne desparte mai puțin de o lună de Summitul NATO, care va avea loc la Bruxelles, și, totodată, luând în considerare recentele evoluții de securitate îngrijorătoare din regiune.

Profit de această ocazie pentru a-i ura un bun venit călduros Secretarului General NATO, domnul Jens Stoltenberg, care se va alătura dezbaterilor noastre.

Mai târziu, ni se va alătura un invitat foarte important, Președintele Statelor Unite ale Americii, Excelența Sa Joseph R. Biden, Jr. Prezența domniei sale transmite un mesaj extrem de puternic de solidaritate și unitate transatlantică înaintea Summitului NATO din 14 iunie.

Formatul București 9 și-a dovedit plus valoarea prin crearea de mesaje coezive și prin asigurarea unor abordări coordonate din partea celor nouă aliați de pe Flancul Estic.

Contribuțiile noastre comune la dezbaterile din cadrul NATO au fost întotdeauna substanțiale. Sunt încrezător că întâlnirea noastră de astăzi va reprezenta o nouă dovadă în acest sens.

Dragi colegi,

Întărirea și aprofundarea pe mai departe a legăturii transatlantice, care rămâne baza Alianței noastre, reprezintă un obiectiv pe care îl împărtășim cu toții și aș vrea să îmi exprim aprecierea deosebită pentru Președintele Biden și noua Administrație SUA pentru sprijinul valoros, reînnoit pentru NATO și Articolul 5 al Tratatului de la Washington.

De asemenea, ca Aliați pe Flancul Estic, trebuie să continuăm să consolidăm descurajarea și apărarea. Cu toții am fost martori, de curând, la mobilizarea de trupe de către Rusia în vecinătatea noastră imediată, în zona Mării Neagră, în Ucraina și în jurul Ucrainei. Aștept cu interes discuțiile noastre pe acest subiect.

Nu în ultimul rând, trebuie să continuăm procesul de reflecție NATO 2030.

Aș dori să-i mulțumesc Secretarului General, domnul Jens Stoltenberg, pentru coordonarea sa eficientă și stimularea acestui proces. Cu toții ne dorim ca Alianța noastră să fie mai puternică și mai relevantă la nivel global.

În acest scop, trebuie să continuăm eforturile noastre, inclusiv prin adoptarea unui nou Concept Strategic.

Toate aceste elemente definesc însăși esența Alianței noastre. Toate acestea sunt prezente pe agenda întâlnirii de astăzi, și sunt convins că sunteți în asentimentul meu în această privință.