Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – APRILIE 2012
Ședința din ziua de 13 aprilie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 1597
din 12 iulie 2011 privind completarea articolului 16 din Legea nr. 1585-XIII din
27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 1545
din 6 iulie 2011 privind modificarea Codului audiovizualului al Republicii
Moldova nr.260-XVI din 27 iulie 2006 (art.37, 38, 40).
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2493
din 14 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea privind protecţia soiurilor de plante – art.5, 7, 66 ş.a.; Legea viei şi vinului
– art.7, 9; ş.a.).
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1882
din 24 iunie 2010 pentru completarea anexei nr.1 la Legea nr.142-XVI din 7 iulie
2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al
specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior,
ciclul I.
7. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.754 din 12 aprilie
2012 cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.99 din 12 mai 2011
privind grupurile parlamentare de prietenie.
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.755 din 12 aprilie
2012 cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.102 din 12 mai 2011
privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii
Moldova la organizațiile parlamentare internaționale.
9. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.757 din 12 aprilie
2012 cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.34 din 25 februarie 2011
privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului.
Ședința începe la ora 10.05.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului.
2
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața. Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe
ședința plenului Parlamentului.
Stimați colegi.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Secretariatului
Parlamentului, șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața. Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului
Parlamentului, din totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 54 de
deputați.
Nu s-au înregistrat: deputații Fracțiunii parlamentare a Partidului
Comuniștilor, de asemenea deputații Anghel Gheorghe, Cimbriciuc Alexandru,
Ioniță Veaceslav, Palihovici Liliana, Stoianoglo Alexandru– în delegație; Ghimpu
Mihai – din motive de sănătate; Juravschi Nicolae – la cerere; Cojocaru Vadim,
Zaporojan Lilian.
Domnul Marian Lupu:
Fixați, vă rog, pentru stenogramă că domnul Zaporojan este.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
La ordinea de zi, stimați colegi. De fapt, sîntem în ziua de vineri și, în acest
caz, Președintele ședinței are prioritate unică pentru modificări. Vreau să propun
atenției dumneavoastră includerea în agenda ședinței de astăzi a proiectului nr.757.
Este un proiect de hotărîre al Parlamentului, care vizează componența nominală a
unor … să vă spun cu exactitate. A, comisiile permanente, s-au adresat colegii
noștri din Fracțiunea parlamentară PL, care au venit cu anumite modificări deci
mișcări ale propriilor membri în componența diferitor comisii. Și aceasta este
solicitarea: să examinăm și să aprobăm aceste modificări. Cine este pentru
includerea …
Da, este, acuș ajungem și la acest lucru.
Deci cine este pentru includerea proiectului nr. 757 pe agend
...